"Vormkrachten en levenskrachten waarnemen"
               met de methode van Dorian Schmidt
       
          Kennismakingsdag op 
          Scorlewald bij Schoorl
                 24 november

In het werk van Rudolf Steiner komen we voortdurend de begrippen vormkrachten, etherkrachten, levenskrachten tegen. Doel van deze dag is om stap voor stap, aan de hand van korte oefeningen tot eigen waarneming en meer begrip van deze krachten te komen.

We beginnen met oefeningen waarin we een aantal aspecten van ons eigen etherlichaam leren waarnemen. Dit eigen etherlichaam gebruiken we dan later als zintuig voor verdere waarneming van de etherkrachten van bijv. planten, water en levensmiddelen.

Voor wie in de antroposofische werkgebieden werkt een mogelijkheid om het etherische (levens-krachten en vormkrachten) verder te leren kennen. Voor wie nog niet bekend is met de Antroposofie een goede manier om vanuit eigen waarneming hiermee kennis te maken.

Begeleiding: Frans Romeijn.

Locatie:  Gebouw  Kanvoleis op Scorlewald, Valkenlaan 14, Schoorl
Van 10u tot 16u.

Deelname: 35,00, op: NL13 RABO 0179983709,
t.n.v. F.Romeijn
Breng je eigen lunch mee, voor soep wordt gezorgd
Informatie en aanmelden: fromeijn@planet.nl   of                                                               0648728505                       

            Wat zijn Vormkrachten?

Het gaat bij vormkrachten om een orde van natuurkrachten die, in dat wat we als levend waarnemen, dus planten, dieren en mensen, dit leven in stand houdt. Het zijn dus tevens levenskrachten.

Ook scheppen zij de vormen waarin dit levende zichtbaar wordt. Deze vormen worden in dit stromende leven steeds opnieuw opgebouwd en weer afgebroken.

Deze vorm- en levenskrachten worden in de antroposofische literatuur ook etherkrachten genoemd en daar op vele manieren beschreven.
Deze krachten zijn, omdat alleen het gelijke het gelijke kan waarnemen, voor de gewone zintuigen niet waarneembaar. Een eenvoudig voorbeeld: ik kan electrische spanning niet met een weegschaal meten. 
Omdat we zelf als mensen levend zijn, zijn deze vorm- en levenskrachten ook in onszelf te vinden als het zogenaamde etherlichaam.  
In dit etherlichaam blijken in aanleg de zintuigen aanwezig te zijn om de genoemde krachten waar te nemen. De ervaring leert dat deze waarnemings- vermogens ontwikkeld en geschoold kunnen worden. Dit op een manier die voor de kritische waarnemer stap voor stap na te volgen en controleerbaar is. Dit wel onder voorwaarde dat deze kritische waarnemer bereid is onbevangen te onderzoeken.


boek Dorian Schmidt
Beginpagina