kennismakingsdag

Beginpagina


Kennismakingsdag

  

 


        
 Oefengroepen "vormkrachten waarnemen"    
   volgens de methode van Dorian Schmidt
 Na het tweede Nederlandse seminar van Dorian Schmidt in februari 2011 was het enthousiasme onder de deelnemers zo groot, dat er op verschillende plekken oefengroepen zijn gestart om het geleerde verder te oefenen en verdiepen.
 Doel  van deze groepen is om tot eigen waarneming van vormkrachten (etherkrachten) te komen. Aan de hand van oefeningen volgens de methode van Dorian Schmidt worden de deelnemers hier stap voor stap naar toe geleid.
Dorian Schmidt heeft op basis van de "Filosofie van de Vrijheid" en van  "Voorbij de grenzen van de natuurwetenschap"  (met name het 8e hoofdstuk) van Rudolf Steiner een aantal oefeningen ontwikkeld waarmee het eigen denken en van daar uit het eigen etherlichaam kan worden waargenomen. Dit eigen etherlichaam wordt dan gebruikt als zintuig voor verdere waarneming van de etherkrachten van bijv. planten, levensmiddelen en de Biologisch-dynamische preparaten en hun uitwerking.
  Er zijn groepen in Breda, Den Haag, Driebergen, Schoorl, Gent (B) en nu ook in Groningen.
Voor de groepen in Gent: aanmelden bij: Xavier de Keyser, xavierdekeyser@gmail.com
Voor de groep in Groningen: bij Gonne Corstens:    
gonne_corstens@hotmail.com                                      Als je belangstelling hebt om mee te doen aan een van de andere groepen, of als je wilt dat er een groep start bij jou in de buurt neem dan contact op. (via de link op de startpagina)  Op levenskrachten.nl of vormkrachten.nl vind je een lijst met nieuwe begeleiders.
 In onze cultuur bestaat een breed spectrum aan modellen om het levende te begrijpen, van darwinistisch tot creationistisch, met ergens daartussen het idee van Intelligent Design ( ID ). De benadering van Dorian Schmidt komt in de buurt van ID, maar onderscheidt zich van de genoemde benaderingen, doordat er geen verklaringsmodel wordt gezocht voor op de klassiek natuurwetenschappelijke wijze gevonden feiten, maar dat nieuwe feiten gezocht worden met een nieuw gevormd waarnemingsvermogen.
 Het vormen en gebruiken van dit nieuwe waarnemingsvermogen gebeurt daarbij op een wetenschappelijk verantwoorde manier, d.w.z. dat verantwoording afgelegd kan worden hoe men tot de waarneming is gekomen, zodat ieder ander de zelfde weg kan afleggen om tot gelijke waarnemingen te komen.